NAMEFINAL YES/NO
121,626 CHATENETYES
220,533 LLOYDYES
319,8 AKUGBOYES
419,75 VEZZOSINO
519,6 VIDALNO
619,566 SUCHLICHNO
619,566 MORELNO
818,873 PRÉPONIOTNO

This post is also available in: Italiano (Italian)